Jag är intresserad!! Kontakta mig för ett samtal om:

  införande/användning av Intranet, ett nytt arbetssätt

  införande/användning av E-handel, ett nytt arbetssätt

  införande/användning av standardsystem, ett nytt arbetssätt

  uppföljning/utvärdering av gjorda IT-investeringar

Namn :

E-post:

Företag:

Telefon:

Telefax:

Information/meddelande: